Shop Mobile More Submit  Join Login
Only look at you by zingruby Only look at you by zingruby
Model & Edit: Zing :iconzingruby:
Photo by Velvetsse :iconvelvetsse:
Hehhehe xD~
Add a Comment:
 
:iconlunafeles:
LunaFeles Featured By Owner Aug 22, 2011   Photographer
beautiful!!!
Reply
:iconarinaemystery:
ArinaeMystery Featured By Owner Apr 17, 2011  Student General Artist
I love how the vibrant red roses stand out against the blue-green colors of this photo. :heart:
Reply
:iconxtweedlexdum:
xTweedlexDum Featured By Owner Dec 26, 2010  Hobbyist
absolutely love this photo!<3
Reply
:iconzingruby:
zingruby Featured By Owner Dec 26, 2010   Photographer
thank you :heart:
Reply
:iconprincessparanoid:
princessparanoid Featured By Owner Aug 27, 2010   Photographer
beautiful work =)
Reply
:iconzingruby:
zingruby Featured By Owner Aug 28, 2010   Photographer
thank you :heart:
Reply
:iconitz-elegance:
itz-elegance Featured By Owner Aug 24, 2010  Student Photographer
I love this photo, and the model has a GREAT look!
Reply
:iconzingruby:
zingruby Featured By Owner Aug 25, 2010   Photographer
Thank you very much :heart:
Reply
:iconpaintedpoppy:
paintedpoppy Featured By Owner Aug 24, 2010  Hobbyist Photographer
Nice.
Reply
:iconzingruby:
zingruby Featured By Owner Aug 24, 2010   Photographer
Thank you
Reply
:iconleonorfernandes:
leonorfernandes Featured By Owner Aug 24, 2010  Hobbyist Writer
featured : [link] :heart:
Reply
:iconzingruby:
zingruby Featured By Owner Aug 24, 2010   Photographer
Thank you very much :heart:
Reply
:iconleonorfernandes:
leonorfernandes Featured By Owner Aug 24, 2010  Hobbyist Writer
you're welcome :heart:
Reply
:iconvelvetsse:
VELVETSSE Featured By Owner Aug 24, 2010
Líc ai đ́y ? Tao bảo nhìn v̀ phía này cơ mà *tát*
Reply
:iconzingruby:
zingruby Featured By Owner Aug 24, 2010   Photographer
Chết, con xin nhỗi, chắc lc đấy vừa c gi đi qua :">
Reply
:iconvelvetsse:
VELVETSSE Featured By Owner Aug 24, 2010
Má th́t vọng v̀ mày quá :-?
Reply
:iconzingruby:
zingruby Featured By Owner Aug 24, 2010   Photographer
Thất vọng con khỉ =]]]]
M cứ ngẫm thử xem nếu c 1 gi dng ngon, kuteo, ngực bự đi qua th chả thế chứ cn g nữa??
Reply
:iconvelvetsse:
VELVETSSE Featured By Owner Aug 24, 2010
V́n đ̀ là tao đéo quan tm đ́n gái dáng ngon , kutoe (=]]) , ngực bự =]]
Ńu là 1 em xinh giai nào đó õng ẹo đi qua thì còn ( tạm) thng cảm được :"D
Reply
:iconzingruby:
zingruby Featured By Owner Aug 24, 2010   Photographer
M lm con buồn qu ;___;
Con đang rất chn nản v mơ ước c 1 gi chn di ngực bự ở ngay trn giường để rếp cho qua cơn loạn lạc ny đy ;___;
Reply
:iconvelvetsse:
VELVETSSE Featured By Owner Aug 24, 2010
Bùn cái con khỉ =]]
Gíc mơ của mày tởm heo và rẻ tìn quá . Má tḥt th́t vọng v̀ mày .___.
Reply
:iconzingruby:
zingruby Featured By Owner Aug 24, 2010   Photographer
thế giấc mộng thấy Yume bị kenzo hiếp th cũng thật l rẻ tiền nhỉ

=]]
Reply
(1 Reply)
:iconkel-art:
Kel-art Featured By Owner Aug 23, 2010  Student Digital Artist
Amazing photo...
The background it's good...
The detail of the roses gives a beautiful and innocent look...
Reply
:iconzingruby:
zingruby Featured By Owner Aug 23, 2010   Photographer
Thank you for the comment :heart:
Reply
:iconkel-art:
Kel-art Featured By Owner Aug 24, 2010  Student Digital Artist
You deserve both (a fav and a nice comment)...
=D
Reply
:iconharripk3:
harripk3 Featured By Owner Aug 23, 2010
beautiful
Reply
:iconzingruby:
zingruby Featured By Owner Aug 23, 2010   Photographer
Thank you :heart:
Reply
:iconniki-dark:
Niki-dark Featured By Owner Aug 23, 2010  Student General Artist
really pretty
Reply
:iconzingruby:
zingruby Featured By Owner Aug 23, 2010   Photographer
Thank you
Reply
:iconjeanna-dennis:
jeanna-dennis Featured By Owner Aug 23, 2010
Like it, as always xD
Do you have any intention to become a model?
You're really pretty and also have an amazing fashion style~
Keep trying! ^^
Reply
:iconzingruby:
zingruby Featured By Owner Aug 23, 2010   Photographer
Thank you very much.
I don't think I can become a professional model, but I'll always try.
Thank you for the compliment. It made me very happy
Reply
:iconjansonn:
jansonn Featured By Owner Aug 23, 2010
cute
Reply
:iconzingruby:
zingruby Featured By Owner Aug 23, 2010   Photographer
Thank you
Reply
:iconrebelliondust:
RebellionDust Featured By Owner Aug 23, 2010
Nice !
Reply
:iconzingruby:
zingruby Featured By Owner Aug 23, 2010   Photographer
thank you
Reply
:icondanghieu:
Danghieu Featured By Owner Aug 23, 2010  Hobbyist Traditional Artist
thch cch blend của bạn qu :love:
Reply
:iconzingruby:
zingruby Featured By Owner Aug 23, 2010   Photographer
Cm ơn nhiều xD~ :heart:
Reply
:iconvalerie09:
valerie09 Featured By Owner Aug 23, 2010
pretty
Reply
:iconzingruby:
zingruby Featured By Owner Aug 23, 2010   Photographer
Thank you :heart:
Reply
:icondusteramaranth:
DusterAmaranth Featured By Owner Aug 23, 2010  Student Digital Artist
amazing!
Reply
:iconzingruby:
zingruby Featured By Owner Aug 23, 2010   Photographer
Thank you :heart:
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
August 23, 2010
Image Size
227 KB
Resolution
600×900
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
6,204
Favourites
245 (who?)
Comments
44
Downloads
126
×