Shop Mobile More Submit  Join Login
Chizuru-9 by zingruby Chizuru-9 by zingruby
[04.11.2012] Chizuru (Ngàn Cánh Hạc)

Model: Zing Ruby :iconzingruby:
Photo: Mono Inochi :iconvelvetsse:
Staff: Su Shiro

Music: Chizuru - the GazettE

----


"Sắc trắng của sự biệt li đang chập chờn lan rộng
Như thể anh không còn nói được nên lời
Nước mắt anh sẽ tuôn rơi
Xin em hãy gọi tên anh
Hãy ôm chặt lấy anh tới khi anh run lên
Vì anh rất sợ phải mất thêm một thứ gì nữa

Giọng hát em dành cho anh đang ở nơi nao

Điều duy nhất anh thấy ở lối thoát mờ ảo kia chỉ còn là một hiện thực lạnh lẽo

Anh chỉ còn biết nương mình vào điều ước nhỏ nhoi của em trong hàng ngàn cánh hạc bay

Trong buổi sáng nát tan tất cả

....thế giới của hai chúng ta đã không còn là MỘT."

[Ngàn cánh hạc] - the GazettE
Add a Comment:
 
:iconashenea:
ashenea Featured By Owner Apr 15, 2014  Hobbyist Artisan Crafter
ohh beatiful <3
Reply
:iconzingruby:
zingruby Featured By Owner Apr 16, 2014   Photographer
thank you
Reply
:iconlinkhoangplus:
linkhoangplus Featured By Owner Jul 28, 2013
Xinh thật!!!
Reply
:iconcleohelios:
cleohelios Featured By Owner Feb 23, 2013  Hobbyist Photographer
Zing is always beautiful =)
Reply
:iconzingruby:
zingruby Featured By Owner Feb 24, 2013   Photographer
thank you very much :heart: :heart:
Reply
:iconleakygraphics:
LeAKyGrAPHics Featured By Owner Feb 21, 2013  Hobbyist Photographer
What a Beautiful Photo.
Reply
:iconzingruby:
zingruby Featured By Owner Feb 21, 2013   Photographer
thank you :rose:
Reply
:iconqqqqqq111:
qqqqqq111 Featured By Owner Feb 21, 2013
Đẹp :3
Reply
:iconzingruby:
zingruby Featured By Owner Feb 21, 2013   Photographer
Cám ơn bạn :D
Reply
:iconvianvin:
vianvin Featured By Owner Feb 21, 2013  Hobbyist Photographer
amazing!!
can u give me tutorial skin tone editing
Reply
:iconzingruby:
zingruby Featured By Owner Feb 21, 2013   Photographer
if you want, I'll write a tutorial for you, in case I have time :rose:
Reply
:iconvianvin:
vianvin Featured By Owner Feb 22, 2013  Hobbyist Photographer
ok thx a lot,, im wait u give me tutorial
Reply
:iconm0narch:
m0narch Featured By Owner Feb 21, 2013  Hobbyist Photographer
Oh wow you look gorgeous as usual.... very nice photo :)
Reply
:iconzingruby:
zingruby Featured By Owner Feb 21, 2013   Photographer
thank you
Reply
:iconkanhominu:
kanhominu Featured By Owner Feb 20, 2013
:rose:
Reply
:iconzingruby:
zingruby Featured By Owner Feb 20, 2013   Photographer
thank you
Reply
:iconhanayumo:
hanayumo Featured By Owner Feb 20, 2013
pretty girl
Reply
:iconzingruby:
zingruby Featured By Owner Feb 20, 2013   Photographer
thank you
Reply
:icongurrocat:
gurrocat Featured By Owner Feb 20, 2013
i love this pv
Reply
:iconzingruby:
zingruby Featured By Owner Feb 20, 2013   Photographer
me too
Reply
:iconzingruby:
zingruby Featured By Owner Feb 20, 2013   Photographer
thank you
Reply
:iconmusicloveless:
musicloveless Featured By Owner Feb 20, 2013
amazing
Reply
:iconzingruby:
zingruby Featured By Owner Feb 20, 2013   Photographer
thank you
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
February 20, 2013
Image Size
1.2 MB
Resolution
1500×1000
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
4,491
Favourites
272 (who?)
Comments
23
Downloads
105
×