Shop Mobile More Submit  Join Login
×
Details

Submitted on
November 5, 2012
Image Size
1.3 MB
Resolution
1900×1262
Submitted with
Sta.sh
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
4,055 (2 today)
Favourites
325 (who?)
Comments
50
Downloads
129
×
Chizuru by zingruby Chizuru by zingruby
[04.11.2012] Chizuru (Ngàn Cánh Hạc)

Model: Zing Ruby :iconzingruby:
Photo: Mono Inochi :iconvelvetsse:
Staff: Su Shiro

Music: Chizuru - the GazettE [link]

----


"Sắc trắng của sự biệt li đang chập chờn lan rộng
Như thể anh không c̣n nói được nên lời
Nước mắt anh sẽ tuôn rơi
Xin em hăy gọi tên anh
Hăy ôm chặt lấy anh tới khi anh run lên
V́ anh rất sợ phải mất thêm một thứ ǵ nữa

Giọng hát em dành cho anh đang ở nơi nao

Điều duy nhất anh thấy ở lối thoát mờ ảo kia chỉ c̣n là một hiện thực lạnh lẽo

Anh chỉ c̣n biết nương ḿnh vào điều ước nhỏ nhoi của em trong hàng ngàn cánh hạc bay

Trong buổi sáng nát tan tất cả

....thế giới của hai chúng ta đă không c̣n là MỘT."

[Ngàn cánh hạc] - the GazettE
Add a Comment:
 
:iconvnc-children:
VNC-Children Featured By Owner Jun 6, 2013
ôi ... con lại xé nát chái tim sư dzồi zing ơi ......
Reply
:iconzingruby:
zingruby Featured By Owner Jun 7, 2013   Photographer
Èo ảnh con up 70 tỉ năm rồi giờ mới thấy sư cm :-<
Reply
:iconvnc-children:
VNC-Children Featured By Owner Jun 7, 2013
hic sư bận quắc cần câu gần 5 tháng nay, h mới có thì giờ đi ngắm watch muh ~.~ ...
Reply
:iconumifujijou:
umifujijou Featured By Owner Mar 30, 2013
I love how your photos have this .. enchanting..ethereal feeling. :D gosh.. i really love them
Reply
:iconzingruby:
zingruby Featured By Owner Mar 31, 2013   Photographer
Thank you :heart:
Reply
:iconarashinagatsuka:
ArashiNagatsuka Featured By Owner Mar 15, 2013  Hobbyist
Whoah.. So beautiful! *o*
Reply
:iconangelzdemonforever:
AngelzDemonForever Featured By Owner Mar 3, 2013
Oh my God....I love this so much. It's so pretty<333
Reply
:iconzingruby:
zingruby Featured By Owner Mar 5, 2013   Photographer
thank you
Reply
:iconangelzdemonforever:
AngelzDemonForever Featured By Owner Mar 5, 2013
You're welcome~<3
Reply
:iconthestrayliger:
TheStrayLiger Featured By Owner Feb 11, 2013  Student General Artist
:iconuguufaceplz: Chizuru is my favourite song and video by the gazette!! Oh my god this is so beautiful~~
Reply
Add a Comment: