Shop Mobile More Submit  Join Login
Chizuru by zingruby Chizuru by zingruby
[04.11.2012] Chizuru (Ngàn Cánh Hạc)

Model: Zing Ruby :iconzingruby:
Photo: Mono Inochi :iconvelvetsse:
Staff: Su Shiro

Music: Chizuru - the GazettE [link]

----


"Sắc trắng của sự biệt li đang chập chờn lan rộng
Như thể anh không c̣n nói được nên lời
Nước mắt anh sẽ tuôn rơi
Xin em hăy gọi tên anh
Hăy ôm chặt lấy anh tới khi anh run lên
V́ anh rất sợ phải mất thêm một thứ ǵ nữa

Giọng hát em dành cho anh đang ở nơi nao

Điều duy nhất anh thấy ở lối thoát mờ ảo kia chỉ c̣n là một hiện thực lạnh lẽo

Anh chỉ c̣n biết nương ḿnh vào điều ước nhỏ nhoi của em trong hàng ngàn cánh hạc bay

Trong buổi sáng nát tan tất cả

....thế giới của hai chúng ta đă không c̣n là MỘT."

[Ngàn cánh hạc] - the GazettE
Add a Comment:
 
:iconvnc-children:
VNC-Children Featured By Owner Jun 6, 2013
ôi ... con lại xé nát chái tim sư dzồi zing ơi ......
Reply
:iconzingruby:
zingruby Featured By Owner Jun 7, 2013   Photographer
Èo ảnh con up 70 tỉ năm rồi giờ mới thấy sư cm :-<
Reply
:iconvnc-children:
VNC-Children Featured By Owner Jun 7, 2013
hic sư bận quắc cần câu gần 5 tháng nay, h mới có thì giờ đi ngắm watch muh ~.~ ...
Reply
:iconumifujijou:
umifujijou Featured By Owner Mar 30, 2013
I love how your photos have this .. enchanting..ethereal feeling. :D gosh.. i really love them
Reply
:iconzingruby:
zingruby Featured By Owner Mar 31, 2013   Photographer
Thank you :heart:
Reply
:iconarashinagatsuka:
ArashiNagatsuka Featured By Owner Mar 15, 2013  Hobbyist
Whoah.. So beautiful! *o*
Reply
:iconangelzdemonforever:
AngelzDemonForever Featured By Owner Mar 3, 2013
Oh my God....I love this so much. It's so pretty<333
Reply
:iconzingruby:
zingruby Featured By Owner Mar 5, 2013   Photographer
thank you
Reply
:iconangelzdemonforever:
AngelzDemonForever Featured By Owner Mar 5, 2013
You're welcome~<3
Reply
:iconthestrayliger:
TheStrayLiger Featured By Owner Feb 11, 2013  Student Digital Artist
:iconuguufaceplz: Chizuru is my favourite song and video by the gazette!! Oh my god this is so beautiful~~
Reply
:iconzingruby:
zingruby Featured By Owner Feb 12, 2013   Photographer
thank you :heart:
Reply
:iconwaikikamukau:
waikikamukau Featured By Owner Dec 14, 2012
Fantastic.
Reply
:iconzingruby:
zingruby Featured By Owner Dec 15, 2012   Photographer
:heart:
Reply
:iconwangjundu:
WangJundu Featured By Owner Nov 28, 2012  Student Digital Artist
You've just created a genuinely amazing piece of work! Thank you for the effort in creating this excellent picture with such absolutely gorgeous details, with a theme that rhymes with a never-ending song in my ear that sounds so sweet and moving, and allowing us to see it on this website. I have a great time looking and appreciating, hope you can create many works like this in the future!

Love from Beijing, :kiss: Amazing work!
Reply
:iconzingruby:
zingruby Featured By Owner Nov 29, 2012   Photographer
Thank you very much :heart:
Reply
:iconkaguyabunnie:
KaguyaBunnie Featured By Owner Nov 13, 2012  Hobbyist Digital Artist
So beautiful :heart: ~!
love your dark hair :)
Reply
:iconzingruby:
zingruby Featured By Owner Nov 13, 2012   Photographer
Thank you
Reply
:iconaurellien:
Aurellien Featured By Owner Nov 8, 2012
So beautiful! This person really captured emotion in their face and pose
Reply
:iconzingruby:
zingruby Featured By Owner Nov 8, 2012   Photographer
Thanks
Reply
:iconusuratonkachix3:
Usuratonkachix3 Featured By Owner Nov 7, 2012
this is so beautiful *A*
Reply
:iconzingruby:
zingruby Featured By Owner Nov 7, 2012   Photographer
Thank you
Reply
:iconusuratonkachix3:
Usuratonkachix3 Featured By Owner Nov 17, 2012
you´re welcome ~
Reply
:iconcheshirevirus3:
CheshireVirus3 Featured By Owner Nov 7, 2012  Hobbyist General Artist
Beautifully composed shot ... its surreal, its superb
Reply
:iconzingruby:
zingruby Featured By Owner Nov 7, 2012   Photographer
Thank you :D
Reply
:iconblindedaudrey:
BlindedAudrey Featured By Owner Nov 7, 2012  Hobbyist Photographer
Beautiful : )
Reply
:iconzingruby:
zingruby Featured By Owner Nov 7, 2012   Photographer
Thanks
Reply
:iconoscann:
oscanN Featured By Owner Nov 6, 2012  Student Photographer
đẹp quá , mắt hình như có mang len nhưng vẫn thấy đầy tâm trạng
Reply
:iconzingruby:
zingruby Featured By Owner Nov 7, 2012   Photographer
Yep, cám ơn bạn :D :"3
Reply
:iconcodelucy:
Codelucy Featured By Owner Nov 6, 2012  Student Traditional Artist
;--; em thấy zing rất hợp với màu trắng á
lần nào làm ver trắng cũng rất đẹp XD

anyway, nhìn giống cô dâu quá =))
Reply
:iconzingruby:
zingruby Featured By Owner Nov 6, 2012   Photographer
Cám ơn em :D
Reply
:icontifakouyou:
TifaKouyou Featured By Owner Nov 6, 2012  Hobbyist Artist
You're absolutely gorgeous.
Reply
:iconzingruby:
zingruby Featured By Owner Nov 6, 2012   Photographer
Thank you very much
Reply
:icontifakouyou:
TifaKouyou Featured By Owner Nov 11, 2012  Hobbyist Artist
You're very welcome
Reply
:iconkyouto27:
KyouTo27 Featured By Owner Nov 5, 2012  Hobbyist Digital Artist
love it ! Pretty model
Reply
:iconzingruby:
zingruby Featured By Owner Nov 5, 2012   Photographer
Thanks you
Reply
:icondrillclan:
drillclan Featured By Owner Nov 5, 2012  Student Artisan Crafter
Gyahh :D You are so pretty~!!!!!!
Reply
:iconzingruby:
zingruby Featured By Owner Nov 5, 2012   Photographer
:heart:
Reply
:iconsmallbellhill:
SmallBellHill Featured By Owner Nov 5, 2012
đẹp quá <3
Reply
:iconzingruby:
zingruby Featured By Owner Nov 5, 2012   Photographer
Sankyuu xD~~
Reply
:iconreiperi:
REIPERI Featured By Owner Nov 5, 2012   Digital Artist
beautiful~♥
Reply
:iconzingruby:
zingruby Featured By Owner Nov 5, 2012   Photographer
Thank you :heart:
Reply
:iconreiperi:
REIPERI Featured By Owner Nov 5, 2012   Digital Artist
you're very welcome
Reply
:iconkanhominu:
kanhominu Featured By Owner Nov 5, 2012
:heart:
Reply
:iconzingruby:
zingruby Featured By Owner Nov 5, 2012   Photographer
:heart:
Reply
:iconmiyanod:
miyanod Featured By Owner Nov 5, 2012
well. i love your feeling and your face. you're very pretty
Reply
:iconzingruby:
zingruby Featured By Owner Nov 5, 2012   Photographer
thank for your comment
Reply
:iconngocanh-91:
ngocanh-91 Featured By Owner Nov 5, 2012
amazing
Reply
:iconzingruby:
zingruby Featured By Owner Nov 5, 2012   Photographer
:heart:
Reply
:iconmiclove6:
miclove6 Featured By Owner Nov 5, 2012
veryyyy beautiful
Reply
:iconzingruby:
zingruby Featured By Owner Nov 5, 2012   Photographer
Thanks
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
November 5, 2012
Image Size
1.3 MB
Resolution
1900×1262
Submitted with
Sta.sh
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
4,713
Favourites
331 (who?)
Comments
50
Downloads
135
×