Shop Mobile More Submit  Join Login
About Photography / Artist Zing Ruby24/Female/Vietnam Recent Activity
Deviant for 7 Years
Needs Core Membership
Statistics 121 Deviations 2,085 Comments 69,011 Pageviews

Newest Deviations

Activity


Shunkashuuto 01 by zingruby
Shunkashuuto 01
[11.08.2015] Shunkashuuto
{Xuân Hạ Thu Đông - 春夏秋冬}


My Facebook | My Twitter | My Tumblr


Photographer Hakaryo :iconhakaryo:
Model Zing Ruby :iconzingruby:


Stylish & Kitsuke: Reira Minazuki

Special thanks: Reira Minazuki & Mun Frills
© Amaris Photo  :iconamarisphoto:

---

[...Vào mùa xuân, hoa anh đào hồng phấn chúc rượu với đôi ta để những cánh hoa nở rộ và lan đi muôn phương như những miền kì ảo.
Vào mùa hè, chúng ta sẽ có những đêm thịt nướng và đốt cả pháo hoa.
Vào mùa thu, đôi mắt của chúng ta dừng lại nơi chân núi và hóa tất cả thành lá thu vàng.
Nhưng đến mùa đông, tuyết trắng bao phủ thành một màu tinh khôi.
Và anh muốn ở bên cạnh em cả bốn mùa.
Cả bốn mùa trong năm...

www.youtube.com/watch?v=Sl-BDz…
Xuân hạ thu đông - Hilcrhyme]

Loading...

Donate

zingruby has started a donation pool!
1,693 / 2,500
PLEASE DONATE POINTS stamp by KawaiiLizziePLEASE DONATE POINTS stamp by KawaiiLizziePLEASE DONATE POINTS stamp by KawaiiLizzie

You must be logged in to donate.
 • Anonymous
  Anonymous Deviant
  Donated Aug 16, 2014, 11:05:24 AM
  875
 • Anonymous
  Anonymous Deviant
  Donated Aug 16, 2014, 10:11:17 AM
  20
 • :iconjukepoksi:
  Jukepoksi
  Donated Aug 13, 2014, 7:23:00 AM
  20
 • :iconsoulcerulean:
  soulCerulean
  Donated Mar 6, 2014, 9:01:25 AM
  20
 • Anonymous
  Anonymous Deviant
  Donated Oct 13, 2013, 2:58:02 PM
  20

My Official Page

Journal Entry: Tue Apr 15, 2014, 11:23 PM
Hi everyone, We are a vietnamese photography group created in 7.7.2013 by two main member - Zing Ruby :iconzingruby: as model, HaKaryo :iconhakaryo: as photographer - and friends. We are working on fashion, cosplay and conceptual photography photography.

Finally, we created this as the official page for our Photography group. Thank you guy for supporting us!There are some of our works. Hope you'll like it

Shhh by zingruby Bloom butterfly by zingruby Are you Alice? by zingruby
Pray... by zingruby Capricorn by zingruby 
HELENA 2 by zingruby
Holding the light by zingruby

....deviantID

zingruby
Zing Ruby
Artist | Photography
Vietnam
Interests

AdCast - Ads from the Community

Friends

Groups

Watchers

Comments


Add a Comment:
 
:icongigigirl:
gigigirl Featured By Owner Jun 28, 2015
Happy Birthday Beautiful!! Emoji02 Heart Heart *Free Icon/Emote* Totoro ( Heart) 
Reply
:iconchidori-sagara:
chidori-sagara Featured By Owner Jun 28, 2015
Happy Bday ~~
Reply
:icondarklover33:
DarkLover33 Featured By Owner Jun 28, 2015   Writer
Happy birthday! birthday cake 
Reply
:iconhextator:
Hextator Featured By Owner Jun 28, 2015
Goddesses have birthdays?
Reply
:iconm0narch:
m0narch Featured By Owner Jun 28, 2015  Hobbyist Photographer
Happy Birthday!! :cake: :D
Reply
:icondickywebster:
Dickywebster Featured By Owner Jun 28, 2015
Happy birthday :)
Reply
:iconxfeajix:
xFeajix Featured By Owner Jun 28, 2015  Professional General Artist
happy birthday
Reply
:iconmayonakasun:
MayonakaSun Featured By Owner Jun 28, 2015  Student General Artist
Happy Birthday! :D
Reply
:iconnigelbritern:
NigelBritern Featured By Owner Jun 28, 2015  Student Photographer
Happy Birthday, be Happy always..
Reply
:iconaheng711:
Aheng711 Featured By Owner Jun 28, 2015  Hobbyist Photographer
Happy Birthday to you :D
Reply
Add a Comment: